Dokumenty

Regulaminy

 •  Regulamin Świadczenia Usług przez System77
 • Regulamin promocji |Promocja wielkanocna
 • Regulamin promocji | Okulary VR
 • Regulamin promocji | Internet radiowy – Radom
 • Regulamin promocji | HBO
 • Regulamin przenoszenia numeru

Dokumenty

 • Wymagania dla prędkości ponad 100 Mbps
 • Lista kanałów
 • Oświadczenie na testowanie HBO – 30dni
 • Oświadczenie na testowanie HBO HD – 30dni
 • Lista osiedli o podwyższonych kosztach instalacji
 • Zgoda właściciela lokalu na wykonanie instalacji

Instrukcje

 • Instrukcja obsługi dekodera KORBOX Ultra
 • Instrukcja obsługi routera Totolink
 • Instrukcja obsługi dekodera KORBOX 3
 • Instrukcja obsługi dekodera KORBOX Magic
 • Instrukcja obsługi dekodera KORBOX Wave
 • Instrukcja obsługi dekodera KORBOX 2