Zmiana taryf

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 17.04.2022r. nastąpi zmiana taryf

 

Prędkość

Umowa na 24-ce

(rabat-efaktura)

Umowa na czas nieokreślony

50/15

41zł

99zł

100/20

59zł

129zł

200/40

69zł

149zł

300/60

79zł

169zł

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy. W przypadku umów terminowych zawartych na warunkach promocji wypowiedzenie umowy wiązało się będzie jednak z koniecznością zwrotu przyznanej ulgi obniżonej proporcjonalnie o ulgę za czas od dnia zawarcia umowy do dnia jej rozwiązania. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 17.04.2022r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.